บทที่1 บทนำ

Posted: กันยายน 20, 2012 in Uncategorized

1.ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ที่มาของการทอผ้าไหมคือ  สมัยโบรานได้มีบรรพบุรุษไทยนำตัวดักแด้หรือตัวที่มาจากผีเสื้อ ก่อนที่จะมาเป็นตัวผีเสื้อต้องเป็นตัวดัแด้ก่อนคนในสมัยก่อนจึงได้มีการนำใยของดักแด้มาใช้ประโยชน์คือการนำมาทอเป็นผ้าไหมและทำสืบต่อกันมา

ปัญหาของโครงงานคือ   การทอผ้าไหมในสมัยนี้ได้มีการทอลดน้อยลง  และข้อมุลก็เหลือน้อยเช่น  ตัวดักแด้ไม่ค่อยมีมากนัก

1.2วัตถุประสงค์ของโครงงาน

-เพื่อรุ้ส่วนประกอบของการทอผ้าไหม

-เพื่อรู้วิการทอผ้าไหม

-เพื่อให้คนรุ่นใหม่รุ้จักผ้าใหมมากขึ้น

1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

คือ  รุ้วิธีการทอผ้าไหม  และกรนำเอาสิ่งรอบตัวเรามาใช้ประโยชน์  และรู้จักที่มาของผ้าไหม

1.4เครื่องมือที่จะใช้พัมนาโครงงาน

เครื่องมือที่จะใช้ทอผ้าไหมคือ

กระด้ง 

ใบมอญ 

หม้อซึง

  เตา

  พวงสาว 

ไม้สาวไหม 

กี่ 

ฟืม 

สวย 

หลอคไม้ 

และเส้ไหมที่ได้

เครื่องมือที่จะทำโครงงานคือ

กล้องถ่ายภาพ  สมุดจด  เว็บที่เผยแพร่

1.5แผนการดําเนินงาน

รวบรวมข้อมุลตามพื้ที่ต่างๆของหมุ่บ้านที่มีการทอผ้าไหมว่าทำอย่างไร  เช่น  ขั้นตอนแรกคือการนำพันธ์มาใว้คือ  ไข่ของผีเสื้อ  และต่อมาจะแตกเป็นตัวหนอน  ตัวหนอนมีอยุ่5วัยอายุตั้งแต่วัยแรกจนถึงวัยที่  5  ใช้เวลาประมาณ  20-25 วัน ตัวหนอนก็จะเป็นรังไหม   ขั้นตอนที่สอง  คือ  การสาวไหม  วิธีการสาวไหมคือการนำเอารังไหมมาต้มแล้วดึงเอาใยของรังไหมจะได้เป็นเส้นไหม  ได้เส้นไหมมาแล้ว  แล้วก็เอาด่างมาฟอกขาวแล้วก็ย้อมสี  ขั้นตอนสุดท้ายคือการทอผ้าไหมให้เป็นลายที่สวยงาม    ถ้าได้ข้อมูลแล้วก้นำเอามาลงที่เว็บ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s